Stillingsbeskrivelse/Opgaver til FU formand i VIF:

 

 • At varetage foreningens overordnet ledelse og udvikling i henhold til foreningens vedtægter
 • Vedligeholde VIF´s strategiplan.
 • Indkalde til bestyrelsesmøder

 (10 stk. pr. år da juli og dec. mdr. er mødefri)

 • Indkalde til ekstra møder hvis dette er nødvendigt
 • Udsende dagsorden til FU møder
 • Holde "Huskekalender" opdateret samt bringe denne med til FU møder for udføres
 • Referer med økonomiafdeling (kasser) angående økonomi/budgetter
 • Indkalde til generalforsamling
 • Uddelegere div. opgaver i FU
 • Dialog med hver enkelt afdeling efter behov
 • Samle afdelinger på tværs (VIF på tværs, brainstorm m.m.)
 • Videresende div. indgået post/mail/informationer (kursus, møder osv.) til FU-medl. (De sender selv videre til deres afdeling)
 • Tage affærer hvis der mangler bestyrelsesmedlemmer, eller problemer i en afdeling
 • Opdatere forsikring sammen med næstformand
 • Kontakt med SKF, ved behov
 • Opfyldning på at alle afdelinger opkræver kontingenter i Conventus
 • Tiltage der gør at der leves op til FU's strategi
 • Ansvarlig for halfordeling i sammen råd / Sekretæren + afdelingerne.
 • Ansvarlig for dialog med pressen og div. medie som avis, radio m.m.
 • Husk ide-bank / indtægts givende arrangementer
 • Være deltagende ved samarbejdsudvalgsmøder.

 

Aflønning:

Omkostningsgodtgørelse

Fri avis.

Klubdragt

1 stk. valgfrit årligt kontingent i VIF

 

Stillingsbeskrivelse/Opgaver til sekretær i VIF:

 

 • Deltage i FU møder
 • Tage beslutningsreferat
 • Sende referat til FU – formand, som videresender.
 • Sende div. materiale til afdelinger fra FU
 • Udarbejde materiale til Generalforsamling sammen med formanden.
 • Opdatere ordensregler
 • Opdatering af FU’s strategiplan, i samarbejde med formanden.
 • Opdatering af opgaveliste og bilag
 • Opdatering af PUMA sponsorat - løbende
 • Opdatering af VIF’s historie
 • FU nyhedsbrev på hjemmeside efter hver FU møde
 • FU arrangements datoer sendes til Webmaster/kalender
 • Ansvarsperson/tovholder for FU’s opgaveliste
 • Udarbejde div. materiale for formand
 • EG-ON Booking af haltider
 • EG-ON indberetning af haltimeforbrug t/Morsø Kommune
 • Back-up af dokumenter og referater
 • Indhente børneattester
 • Kontaktperson til kommunen.
 • Varetager foreningens PR sammen med formanden.
 • Indhente årsberetninger og opsætning før generalforsamling / med weebmaster.

 

Sekretær har ifølge VIF’s vedtægter ikke stemmeret på FU møder.

 

Aflønning:

Omkostningsgodtgørelse

Klubdragt

1 stk. valgfrit årligt kontingent i VIF

 

Stillingsbeskrivelse/Opgaver til kasserer i VIF:

 

 • Ansvarlig for VIF’s regnskab
 • Daglig bogføring
 • Udskrive faktura til sponsor
 • Afstemning af kassebeholdning og bankkontoer
 • Betale regninger rettidigt (afdelinger godkender egne udgifter)
 • Indberetninger til Skat – moms m.m.
 • Indberetninger til Morsø Kommune – medlemmer fordelt på afdelinger og alder
 • Indberetninger til Morsø Kommune – lokaleforbrug
 • Indberetninger til Morsø Kommune – haltimer / sammen med sekretæren / formanden
 • Indberetninger til Morsø Kommune – aktivitetsforbrug
 • Indberetninger til Morsø Kommune - kursustilskud
 • Opgørelse af medlemmer til DGI og DIF
 • Tegningsberettiget - ansvarlig for kontoer m.m. i pengeinstitutter
 • Udskrive balancer til alle afdelinger efter afslutning af hver mdr.
 • Udbetale løn og træner godtgørelser m.m.
 • Udarbejde samt opdatere budgetter
 • Årsafslutning samt godkendelse af foreningens valgte revisor
 • Aflægge årsregnskab på generalforsamling 
 • Indhente div. regnskabsmæssige oplysninger ved offentlige instanser
 • Sparre med revisorer efter behov
 • Lave økonomisk dokumentation vedr. div. fondsansøgninger/bevilliger
 • Informere om div. mærkedag og arrangementer der er påtrykt i Morsø Folkeblad
 • Deltage i FU-møder
 • Deltage i møder ved Morsø Kommune vedr. økonomi
 • Ansvarlig for foreningens Dankort / betalingskort m.m.
 • Ansvarlig for forenings digitale signatur – uddele div. rettigheder
 • Indhente post fra E-boks
 • Back-up af regnskab

 

 

Aflønning:

Omkostningsgodtgørelser

Kørselsgodtgørelse

Fri Avis (Så kender div. indberetnings frister m.m. samt mærkedage/arrangementer)

Klubdragt

1 stk. valgfrit årligt kontingent i VIF

 

Stillingsbeskrivelse/Opgaver til webmaster VIF:

 

 • Opdatere VIF’s hjemmeside
 • Opdatere VIF’s facebook
 • Opdatere VIF’s kalender på hjemmeside + Superlandsbyerne De syv sogne
 • Indhente oplysninger til opdateringer fra VIF’s afdelinger
 • Nyheder ligges og løbende på hjemmesiden og face book.
 • Løbende kontakt til FU og VIF’s afdelinger.
 • Opfølgning på persondataloven
 • Være deltagende til møder, løbende efter de forskellige afd. Ønske og behov.
 • Deltager i møder løbende i de forskellige afd. samt FU.
 • Være sekretæren behjælpelig med opsætning af dagsorden før generalforsamlingen.
 • Evt. være styrende af PC til generalforsamlingen.

 

Alt information der ønskes opslået sendes:

 

 • Teksten skal sendes i et Word dokument.
 • Dato for hvornår det skal på hjemmesiden og Facebook.
 • Dato for hvornår det skal fjernes igen, hvis muligt.
 • Tage billeder af diverse arrangementer og sende dem med.
 • Der skal man være opmærksom på den nye Persondataloven, det er kun situationsbilleder man må lægge op uden samtykke fra De enkelte personer.

 

Hjemmesiden og Facebook skal være opdateret, indsendte ønskede opslag fra afdelingerne skal være opslået hurtigst muligt, på hjemmesiden og Facebook.

 

Aflønning:

Omkostningsgodtgørelser

Klubdragt

 

 

 

Stillingsbeskrivelse/Opgaver til Conventusansvarlige:

 

 • Ansvarlig for conventus – bookingsystem.
 • Oprettelser af udvalgspersoner/træner/leder
 • Holdoprettelser
 • Slette dubletter m.m.
 • Support/hjælp til conventus ansvarlige i afdelingerne
 • Tovholder på conventus kursuser
 • Rundsende div. medlemsbeskeder via conventus
 • Tlf. support til VIF’s medlemmer ved log-ind problemer

 

Aflønning:

Klubdragt

 

 

Persondatapolitik SE HER

Besøgstæller

Besøg siden den: 07-01-2017
Total: 291229
Dagligt: 162

1 online