Hjælp til kontingent

Til trænere og medlemmer i VIF Mors samt deres forældre.

Hjælp til kontingent eller ture med VIF

VIF har mulighed for søge om tilskud i en pulje for børn og unge op til 25 år. Puljen er oprettet af Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). Her kan man det første år få et kontingenttilskud på 2/3 af beløbet. Til stævner kan der ydes et tilskud på max. 500 kr./år. Der ydes dog ikke tilskud til beklædning og udstyr. Man kan godt få tilskud til flere børn i samme familie.

Ansøgningen skal indsendes af VIF, som har behov for flg. oplysninger: Medlemmets fødselsdato og år, aktivitet og kontingentpris.
Har man lyst at knytte nogle kommentarer til ansøgningen, f.eks. om hvorfor man har problemer med at betale kontingentet eller stævnet: arbejdsløshed, kontanthjælp, flere kontingentbetalende børn, aleneforsørger, er man velkommen til det.

DGI udbetaler støtten direkte til VIF, så I kun skal betale 1/3 af kontingentet.

Kontakt Kurt Kristensen på 60159217 for nærmere oplysninger.

Persondatapolitik SE HER

Besøgstæller

Besøg siden den: 07-01-2017
Total: 256617
Dagligt: 154

2 online