Velkommen til VestMors Erhvervsforum

Bliv medlem af VestMors Erhvervsforum

VestMors Erhvervsforum er et tilbud til virksomheder i lokalsamfundet. Baggrunden for at starte dette forum er, at øge samhørigheden i lokalsamfundet, således at vi - sammen - står endnu stærkere til morgendagens udfordringer.

VestMors Erhvervsforum organisation

Udvalgsmedlemmer:

Kurt Jørgensen (formand) kj@revisionlimfjord.dk
Rasmus Ladefoged (sekretær) 27776723
Heine Kjeldgaard 
Rie Bech 
Arne Søndergaard 
Frank Kjær Nielsen 
Hanne Madsen 
Kirsten Pedersen

VestMors Erhvervsforum formål og idegrundlag

VestMors Erhvervsforum har til formål at drive et forum for lokalsamfundets virksomheder, med mulighed for at mødes og skabe netværk. Vi ønsker at støtte op om nye tiltag i lokalsamfundet og der vil derfor med tiden blive mulighed for at præsentere aktuelle nye tiltag i dette forum. Det er vores håb, at vi gennem dette forum kan skabe netværk og dermed være med til at udvikle nye lokale arbejdspladser. VestMors Erhvervsforum forventer at afholde 3 til 4 årlige arrangementer af forskellig karakter, herunder virksomhedsbesøg lokalt og udenfor øen, foredrag, workshops, indlæg og lign.

VestMors Erhvervsforum fakta og økonomi

Vestmors Erhvervsforum afholder hvert år i 1 kvartal et møde, hvor der vælges udvalgsmedlemer. Dog har opstartsudvalget sagt ja, til at tage de første tre år. Derefter er 4 personer på valg hvert år, første gang i 2016. VestMors Erhvervsforum er et udvalg under VIF Mors sponsorafdeling, og et eventuelt overskud i VestMors Erhvervsforum vil således tilfalde VIF Mors. Alle med CVR nummer kan optages som medlem af VestMors Erhvervsforum. Årligt kontingent udgør kr. 2.000 + moms. Udmelding kan ske 1 gang årligt, pr. 1. januar.

Program for 2016

VIF Klubdragt

VIF og Sportigan i Nykøbing Mors tilbyder billige klubtilbud.

Se mere her